rehabilitaèní centrum Mìlník - www.rehabilitacemelnik.cz
°    O SPOLEČNOSTI
°    OBOR FYZIOTERAPIE
°    POSKYTOVANÉ SLUŽBY
°    ÚHRADA PÉČE
°    CENÍK
°    PERSONAL
°    FOTOGALERIE
°    DÁRKOVÉ POUKÁZKY
°    ORDINAČNÍ DOBA
°    KONTAKT

Mgr. František VaňousVzdělání

 • Bakalářské studium fyzioterapie na 3.LF UK v Praze (1999 – 2003)
 • Následné magisterské studium  fyzioterapie na FTVS UK v Praze (2004 – 2006)
František Vaòous - fyzioterapeut

  Mgr. František Vaňous 

 

Profesionální praxe

 • Centrum léčby pohybového aparátu v Praze (2003 – do současnosti) www.clpa.cz
 • Založení Masážního studia na Mělníku (2008 )
 • Založení Centra léčebné rehabilitace na Mělníku (2010)
Založení Centra léèebné rehabilitace na Mìlníku

S  Věrou Verchozinovou

Zvláštní odborná způsobilost

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (mobilizace) u Mgr. Věry Verchozinové
 • Senzomotorická stimulace dle Jandy
 • Kurz mobilizace žeber dle Mojžíšové
 • Kurz Léčby ženské funkční sterility dle Mojžíšové
 • Kurz A McKenzie

Další kurzy

 • Reflexní zónová terapie na noze dle Hanne Marquardt
 • Kineziotape

 

magisterské studium fyzioterapie