rehabilitaèní centrum Mìlník - www.rehabilitacemelnik.cz
°    O SPOLEČNOSTI
°    OBOR FYZIOTERAPIE
°    POSKYTOVANÉ SLUŽBY
°    ÚHRADA PÉČE
°    CENÍK
°    PERSONAL
°    FOTOGALERIE
°    DÁRKOVÉ POUKÁZKY
°    ORDINAČNÍ DOBA
°    KONTAKT

OBOR FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

     Unie fyzioterapeutů (www.unify-cr.cz)

Diagnostika

K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství.


terapie bolesti zad

Terapie

K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole).

 

Cíl

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

balanèní míèe

 

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut není masér! Masáže patří mezi služby, pro činnost stačí mít rekvalifikační kurz. Fyzioterapie je oproti tomu vysokoškolský, zdravotnický obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou.
fyzioterapeut
Fyzioterapeut po ukončení školy a během provádění profese je nucen si průběžně obnovovat a doplňovat dovednosti a způsobilosti s rozvojem oboru a účastnit se celoživotního vzdělávání, jako je tomu u většiny zdravotnických odborníků.