rehabilitaèní centrum Mìlník - www.rehabilitacemelnik.cz
°    O SPOLEČNOSTI
°    OBOR FYZIOTERAPIE
°    POSKYTOVANÉ SLUŽBY
°    ÚHRADA PÉČE
°    CENÍK
°    PERSONAL
°    FOTOGALERIE
°    DÁRKOVÉ POUKÁZKY
°    ORDINAČNÍ DOBA
°    KONTAKT

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nabízíme široké spektrum rehabilitačních výkonů s cílem poskytování odborné, cílené a komplexní péče o klienta. Na následujících řádkách je přehled jednotlivých výkonů (nástrojů), které má fyzioterapeut „po ruce“ a využívá k dosažení odstranění bolesti a obnovení správné funkce.

KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETØENÍ

Komplexní kineziologické vyšetření:

 • Předpokladem úspěšné terapie je pečlivé a cílené VYŠETŘENÍ.
 • Obsahuje odebrání podrobné anamnézy, vyšetření pohledem na celkové držení těla, vyšetření hybných stereotypů, svalové dysbalance,…
 • Výsledkem rozboru je stanovení příčiny obtíží a z toho vyplývající cíle terapie.

Mobilizace páteře a periferních kloubů:

 • Manuelní terapie, využívající specifické postupy dle prof. Lewita
 • Jedná se o nenásilnou metodu, upravující kloubní pohyblivost

TECHNIKY MÌKKÝCH TKÁNÍ

Techniky měkkých tkání:

 • Manuelní terapie, směřuje k normalizaci měkkých tkání.
 • Jde o ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů, šlach.

Léčebná tělesná výchova individuální:

 • Cvičení na úpravu svalových dysbalancí.
 • Patří sem kondiční a analytické metody vedoucí k nápravě pohybových poruch – např. zlepšení rozsahu pohybu, dechová gymnastika,…
 • Využívá různé pomůcky – gymnastické míče, overbaly, tyče, …
LÉÈEBNÁ TÌLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ
LÉÈEBNÁ TÌLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADÌ

Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě:

 • Cvičení dle speciálních metodik a konceptů
 • Senzomotorická stimulace dle prof. Jandy
 • PNF (Kabatova metodika)
 • McKenzie

Reflexní masáž:

 • Manuelní léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místě reflexních změn.
 • NENÍ TO KLASICKÁ MASÁŽ! Reflexní masáž je bez použití emulze a má rozdílné hmaty.
REFLEXNÍ MASÁŽ
REFLEXNÍ ZÓNOVÁ TERAPIE NOHY

Reflexní zónová terapie nohy (dle Hannah Marquard):

 • Manuelní ošetření nohou s cílem ovlivnit poruchy v těle.
 • Vychází ze zobrazení celého těla na obou nohách.
  …více informací na http://www.rtn-fussreflex.cz/

Elektroléčba:

 • Využívá různé druhy proudů k léčbě poruch pohybového aparátu
 • Obecně snižuje bolest, uvolňuje a prohřívá svaly, odstraňuje otok a urychluje hojení.
ELEKTROLÉÈBA
ULTRAZVUK

Ultrazvuk:

 • Jde o mechanické vlnění pronikající do hloubky tkáně, zde vlivem mikromasáže prohřívá.
 • Účinky jsou shodné jako u elektroléčby
 • více informací…

Masáže:

 • Zdravotní masáž
 • Masáž lávovými kameny
 • Medová masáž

  více informací…

MASÁŽE